Biz Yazılımcıların Halleri

1 – Bütün desenler ezberlenir sonra ilk projede hepsi birden kullanılmak istenir.
2 – “Ben Xciyim bu proje Y ile yazılmış, el sürmem hatta Yyi de yazmam, yazanı da sevmem” demesidir.
3 – Unutkan olduğunu bilmesine rağmen, “Şu kod bloğunu bir comment’liyim sonra açarım” vaziyetidir.


4 – Ömür boyu sadece iyi kod yazmasının yeterli olacağını düşünmesidir.
5 – Özellikle fast food dan uzak durunca kilo verebileceğini zannetme vaziyetidir.
6 – Minicik bir metodun içine bin satır kod sığdırınca yazılımcı olduğunu düşünmesidir.
7 – Yazılım dünyasının sadece Object Oriented olduğunu düşünmesidir.
8 – Bir problem çözümünde akla gelen ilk çözümün en iyi çözüm olduğu yanılgısıdır.
9 – Tüm çalışma hayatı boyunca sadece bilgisayar kitabı okunmasının yeterli olacağını düşünmesidir.
10- Matematiği önemsemiyor olmak gibi feci bir hataya düşmektir.
11- Bazen bir dilin temellerinin öğrenilebileceği en iyi yerin komut satırı(Console) olduğunu unutmaktır.
12- Debugger ın verdiği Warning mesajlarını, Build’u kesmiyor diye kulak arkası etmektir.
13- İlerde güneye yerleşip domates yetiştirebileceği hayaline cidden inanmasıdır.
14- Martin Fowler, Robert C. Martin gibi ustaların yayınlarını eski basım diye okumamalarıdır.
15- SOA gibi mimari yaklaşımların gerçek saha da uygulanmasının ne kadar zor olduğunu anlamamasıdır.
16- SOA’ nın sadece web servisi ve metotlardan oluştuğunun sanılmaslıdır.
17- Scrum ın sadece stand-up meeting lerden oluştuğunu sanmasıdır.
18- MVC nin sadece Asp.Net e özgü bişi olduğunu sanmasıdır.
19- Bazı projelerin ekip çalışması olmadan da bitebileceğini zannetmesidir.
20- Kod yazan kodları geliştirmeye çalışmak gibi öğrencilik hobilerinin yararını fark etmeyişidir.
21- Sosyalleşmek için evin duvarları dışına bedenen çıkması gerektiğini inkar etmeye çalışmasıdır.
22- Aslında bazı problemlerim çözümünde kağıt kalem kullanmanın ne kadar önemli olduğunu fark etmeyişidir.
23- Bir toplantıya not defteri ile gitmenin demode olmuş eski bir gelenek olduğunu düşünmesidir.
24- Her sabah, gazetelerden önce takip edilmesi gereken feed içeriklerine göz gezdirmeyişi.
25- Bazen bir ürünün kullanıcılarının doktoralı mühendisler olduğunu sanıp basitlikten uzaklaşmasıdır.
26- KISS in ne anlamına geldiğini iyi bilmesi ama önemli bir prensibi ifade ettiğini de hep unutmasıdır.
27- Kodlarını, yıllar sonra başka bir geliştiricinin yeniden kurcalayabileceğini düşünmeyerek yazması.
28- Bir teknik dokümantasyonun edebi eser olacağını sanıp, sürekli güncellemesi gerektiğini unutması.
29- İçini henüz yazmayacağı metoddan, NotImplementedException tadında bir şey fırlatmaya üşenmesi.
30- ALM gibi bazı terimlerin koca bir okyanusu işaret edebileceğini gözden kaçırmak.
31- Sürekli fikir üretir ama Business Model Canvas gibi olgulardan bi haber inovasyon yapacağını sanar.
32- Dünyada bir tane Facebook, bir tane Twitter vs teorisine karşı çıkıp sıfırdan yazmaya kalkması.
33 -Semantic Web gibi bir gerçeğin farkındalığına hala varmamış, önemini kavrayamamış olması.
34- Bir servisin başka platformlarca kullanılabileceğini düşünmeden platform bağımlı yazılması.
35- Bazen bulunan çözümlerin zamanla Anti Pattern haline geleceğini düşünmeden hareket etmesi.
36- Evrende veri depolamak,sunmak için sadece MS SQL ve Oracle olduğunu zannedip NOSQLi hiç araştırmamak
37- Dev bir Solution’ın neresinden Debug etmeye başlanması gerektiğinde ki kararsızlık durumudur.
38- Loglama denilince bunu her hareketi bir yerlere yazmak olarak düşünüp, anlamlaştırmayı unutmaktır.
39- Bazı ürünlerin geliştirildiği ortam/çevre nedeniyle Agile yürütülemeyeceğini kabul etmemesi.
40- Unit Test leri çoğunlukla angarya iş olarak görüp ihmal etmesi.
41- Juval Lowy’nin C# Kodlama Standartları dokümanını okumamasıdır.
42- Kullanılan Framework kod içeriklerine bakıp ne kadar çok şey öğrenebileceğini düşünmemesi.
43- Algoritmaların sadece sıralama işlemlerinde kullanıldığını düşünmek.
44- Bir problemin çözümünde bazen Pseudocode dan yararlanabilmenin çok kıymetli olduğunu fark etmemek.
45- Bir dilin veya ürünün fanatiği olunur ve diğerlerine ömür boyu tu kaka denilir.
46- Bilgisayara akla gelen ne varsa kurulur sonra “çok yavaşladı” denir.
47- İmkan olsa da, bir sürü niteliği olan bir varlığı, tip-nesne ilişkisi çerçevesinde düşünmez.
48- Kişisel gelişimi açısından kısa,orta ve uzun vadeli planlar yapmaz, paso kod yazar.
49- Bir problemi duyar duymaz kodlayarak çözmek ister ve “Bi dur, düşün,optimize et,çöz,yaz” demez.
50- Koca Solution da önemli bir değişiklik yaptığında bunu dokümante etmez.
51- Koca Solution da önemli bir değişiklik yapmadan önce, nerelere etki edeceğinin analizini yapmaz.
52- User/Pwd gibi hassas bilgileri ‘sonradan dışarı alıp parametrik yaparız’ der ama kod içinde unutur
53- Parametrik olarak dışarı alınan hassas bilgileri encrypt ederek tutmayı genellikle ihmal eder.
54- Değil ara sıra, çoğu zaman W3C u ziyaret etmez ve standartlardaki gelişmeleri bilmez.
55- Bir sınıfı isimlendirirken roman yazarından daha çok zorlanır.
56- Yazılım firmalarının Case Study olmuş çalışmalarını ara sıra da olsa okumaz.
57- Genellikle ‘bunu nasıl yaptın?’ sorusuna kaçamak cevaplar verip bildiğini saklar,paylaşmak istemez.
58- Code Review gibi çalışmalarda sebepsiz yere sıkılır,bunalır ve faydasını görmek istemez.
59- Hayatı boyunca neredeyse hiç kağıt üstünde kod yazıp zihinde debug etmeye çalışmaz.
60- İyi yazılmış kodların,kendini anlatmak için yorum satırlarına ihtiyaç duymayacağını bilmeyebilir.
61- İçinde yaşadığı süreç yönetimindeki görev ve sorumlulukları iyice öğrenmeden hareket eder.
62- Mesleğin ilk yıllarında iddialı bir oyun motoru geliştirme hayali kurar.
63- Her konuyu can havliyle ve mecburen öğrenmeye çalışırken, belli bir konunun uzmanı olmaktan uzaklaştığını fark etmez.
64- Önceden öğrendiği ama sonradan kullanmadığı pek çok kritik bilgiyi pratik etmediği için zamanla unutur.
65- ThoughtWorks vb firmaların yayınladığı Technology Radar gibi bültenleri dikkate almaz.
66- Sosyal hayatı dijital dünyada arar.
67- Bug fix çalışmalarında ileri seviye debug işlemlerinin ne kadar hayati değerde olduğunu düşünmez.
68- Everest’te tırmanan ilk developer olduğunu düşünür ama bir testçinin düşürdüğü çığın altında kalır.
69- ’Yazılımda herşeyi yazmak mümkün, ama bu herşeye yazarız denilmesini gerektirmez’ sözünü benimsemez.
70- Kendi kendini eğitmek için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini 20li yaşlarda keşfetmeye çalışmaz.
71- Öğrencilikte en iyi antrenmanın, var olan ürünleri sıfırdan geliştirmeye çalışmak olduğunu bilmez.
72- Yazılan bir oyunu alt üst edecek testleri, uygun yaş aralığındaki çocukların yapacağını kestiremez.
73- Bazı uygulamaların bilhassa komut satırından kullanılmak üzere geliştirildiklerine inanmak istemez.
74- Aklına gelen fikirleri Johnny Menomic gibi tutacağını sanıp hiçbir yere not etmez ve unutur gider.
75- Dennis M. Ritchie’nin The C Programming Language kitabını okur ve “I know kung fu” diyerek gezinir.
76- 1den 100e kadar olan sayıların toplamını for döngüsü ile bulur ve Gauss’ un kemiklerini sızlatır.
77- Üniversitede ona göre en gereksiz dersin,günün birinde bir yazılımda işe yarayacağına ihtimal vermez
78- Yazdığı kodlar günlük psikolojisine göre değişiklik gösterebilir.
79- İş bitimleri ile ilgili süre tahminleri konusunda en azından ilk bir kaç yıl tutarsızlık gösterir.
80- Boş zamanlarını,Stack Overflow da gezinip çözümleri okuyarak/problemleri çözmeye çalışarak geçirmez.
81- Katıldığı projelerde elbette başarısızlıkla sonuçlananlar olabileceği ihtimalini kabullenmek istemez
82- Mesleki hayatı boyunca ne kadar kaçmak istese de doküman yazmaktan asla kurtulamaz.
83- Guru’ larca hoş görülmeyen buton arkası çözümlerin bazen milyarlar kurtarabileceğini hiç düşünmez.
84- MIT 6.00 Introduction to Computer Science and Programming serisini bir kez bile baştan sona izlemez.
85- Kendinden yaşça daha küçük birisinin kendisine Rol Model olabileceğini düşünmez,düşünse de istemez.
86- Oyun oynamayı sever ama Game Credits kısmındaki isim listesini baştan sona okuyarak saygısını sunmaz
87- Uzun süre hatırlaması gereken devasa bir konunun özetini tek bir A4’e çıktı olarak almakta zorlanır.
88- 87yi yapmışsa bile bunu iş yerindeki masasının görünür bir köşesine asmaz, çekmeceye koyar.
89- Bir fikir bulduğunda,Open Source dünyasında benzerleri var mıdır/yazılmış mıdır diye pek araştırmaz.
90- Apartman veya site yöneticiliği yapan dayısının excel dosyasını hazırlayıp makro yazmaktan kaçamaz.
91- Kimi geliştiricinin en kıymetli eşyası kulaklıklarıdır.Çünkü kod yazarken dünyadan soyutlanmak ister
92- İhtiyaçlara müşteri gözünden bakmayı başardığında TDD’yi daha kolay uygulayabileceğini fark etmez.
93- Ekranının görünür olmasından ve arkasından sürekli birilerinin geçmesinden rahatsız olur.
94- Ona kumsalda gitar çalmanın, Linux Kernel’inden bahsetmekten daha etkili olduğunu anlamak istemez.
95- O anda geçici çözüm olarak kullandığı try…catch bloğunu kodun orasında ebediyen unutabilir.
96- Bir suçlu aradığında bu genelde projede kendinden önce çalışmış olan geliştirici/geliştiriciler olur
97- Arada bir de olsa masasındaki klavyeyi temizlemeye üşenir.
98- Mimari tanımlanmadan önce, teknoloji seçimi yapılması gerektiğine inanır.
99- Kod yazarak üstü açık otomobil almanın Samanyolundaki ihtimaller dahilinde olduğunu anlamak istemez.
100-Kucağına düşen 3ncü parti ürün üzerinde bug/fix yapıp sevinir ve ardından yeni taleplerle karşılaşır.
101-Aile fertlerine “dayım nasıl da null reference exception verdi” gibisinden şakalar yapar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir