Gümrükler Muhafaza Takip

Gümrükler Muhafaza Takip Yazılımı

Gümrükler Muhafaza Takip Yazılımı, Gümrük Muhafaza Birimlerinde kullanılan bir takip yazılım sistemidir.

İçerisinde kullanılan modüller şu şekildedir:

  • Kullanıcı Yetki ve Tanımları
  • Bölgeye Ekipman Giriş – Çıkışları
  • Bölgeden Yurt Dışına Mal – Hizmet Çıkışı
  • Bölgeye Yurt Dışından Mal – Hizmet Girişi
  • Bölgeden Türkiye’ye Mal – Hizmet Çıkışı
  • Bölgeye Türkiye’den Mal – Hizmet Girişi
  • Raporlamalar
  • Tanımlar

Programa girişler kullanıcı bazlı olup, her kullanıcının hakları farklı olarak belirlenebilmektedir.

Kullanıcı tanımları

Bölgeye Ekipman Giriş ve Çıkış İşlemleri işlemleri yapılırken, Komisyoncu, Araç Plakaları, Karne Numaraları vb. gibi tüm detaylara yer verilmektedir. Bu ekrandan alınan raporlar sayesinde, ekipmanlardan çıkış tarih zamanları gelmiş olan firmalar için uyarılar mevcuttur.

Bölgeden Yurt Dışına Mal – Hizmet Çıkışı işlemlerinde, Konteyner, Ağırlık, Beyanname, Manifesto vb. gibi detaylar tanımlanabilmektedir.

Bölgeye Yurt Dışından Mal – Hizmet Girişi, tüm detayların eksiksiz girilmesi gereken bir modüldür.

Bölgeden Türkiye’ye Mal – Hizmet Çıkışı ile, Beyanname, Makbuz, Konteyner, Komisyoncu vb. detayları tanımlamak mümkündür.

Bölgeye Türkiye’den Mal – Hizmet Girişi, Beyanname, Makbuz, Konteyner, Komisyoncu vb. bilgileri içermektedir.

Programa bilgi giriş işlemleri yapılırken, otomatik numara sistemi devrede olduğundan, aynı işlem numarası kullanılmasının önüne geçilmekte ve hata yapılması engellenmektedir. Programda rapor alınarak, resmi işlem defteri basılması mümkündür.