SBBUP Entegrasyon

SBBUP (Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı) Entegrasyon Yazılımı

SBBUP Entegrasyon programı, Serbest Bölgelerde kullanılma zorunluluğu olan, Ekonomi Bakanlığı SBBUP programına entegre şekilde çalışarak, giriş ve çıkış işlemlerinin % 90 oranında hızlandırmaktadır. Örneğin; 100 farklı stok kalemi olan bir giriş işlemi, internetten SBBUP programında yapıldığında, ortalama 5 saat sürüyorken, programımız aracılığıyla maksimum 10 dakika da tamamlanmaktadır. Yine, 300 farklı ham madde stok kalemine sahip, çıkış veya üretim işlemini yapmak, maksimum 10 dakika da tamamlanmaktadır.

Programımızda başlıca;

 • Serbest Bölge İşlem Formu (SBIF)
 • Üretim Bilgi Formu (UBF)
 • GTIP Tanımlama
 • Müşteri Tanımlama
 • Evrak Kayıt
 • Statü No Güncelleme
 • SBUP Stok Güncelleme
 • İthalat ve İhracat Talimatnamesi
 • TCMB Döviz Aktarımı
 • XML Veri Transferleri
 • Yedekleme
 • GTIP Listesi modülleri mevcuttur.

İşlem Türleri

Sevkiyat Şekilleri

İşlem Konuları

İşlem Yönleri

İşlem Menüleri

Müşteri Tanımları

GTIP Sorgulamaları

Firma GTIP Tanımlamaları

Genel GTIP Tanımlamaları

Firma Tanımı

SBIF ve UBF Arama

Günlük Döviz Kuru Güncelleme

UBF Girişleri

Stok Güncelleme İşlemleri

SBIF İşlemleri

SBIF İşlemleri Menüsü

Programımızda, gümrükleme firmalarının hazırlamış olduğu Gümrük Beyannamelerinin daha süratli girişini sağlamak amacıyla, CSV, XML, Excel formatında veri aktarımı mevcut olup, bu formatlar birçok gümrükleme firmalarının kullandığı beyanname programlarına entegre çalışmaktadır.

Programımız Excel şablonundan veri aktarımı yapmaktadır. GTIP kodlarına ek olarak, stok kodları da dikkate alındığından, doğru ürün üzerinde işlem yapılmaktadır. Programımız NETSIS Muhasebe programından veri alımı yapabilmektedir. ( Farklı stok kodlarına sahip ürünlerin GTIP kodları aynı olabildiğinden, hatalı işlem yapılmanın önü kesilmektedir. )

SBIF (Serbest Bölge İşlem Formu) işlemi yapılırken;

 • İşlem Yönü,
 • İşlem Tipi,
 • Ruhsat No,
 • Sevkiyat Şekli,
 • İşlem Türü,
 • Sevkiyat Yapılan Araç, Gemi, Acente,
 • Fatura, Navlun, Sigorta Bilgileri,
 • Teslim Şekli, Ödeme Şekli, Taahhüt İşlemleri,
 • Kesin Alış Satış, 5000$ Altı İşlemleri, Demirbaş ve Sarf Malzeme İşlemleri

eksiksiz olarak sisteme girilmekte ve hazır olan Excel şablonundan veri içeri alınmaktadır. Giriş işlemleri için, XML dosyası program tarafından oluşturulmakta ve SBBUP programına aktarım için hazır hale gelmektedir. Bu işlemin ardından, İthalat veya İhracat Talimatı oluşturulmaktadır. Daha sonrasında bu formlar, gümrükleme programlarına veri aktarımı yapacak şekilde XML, CSV, XLS vb. dosyalar oluşturmaktadır.

UBF ( Üretim Bilgi Formu) işlemi yapılırken;

 • Ruhsat No,
 • Menşei,
 • GTIP detayları,
 • Birim,
 • Fiyat
 • Stok Kodu
 • Stok Adı

gibi bilgiler başta olmak üzere girilmekte olup, Satış ve Üretim işlemi, FIFO yöntemine göre çalışmakta, ilk giren stokların sistemden çıkışı yapılmaktadır. İstenirse sadece tek bir giriş formundan da çıkış işlemi yapılabilmektedir. Verileri en hızlı ve kolay şekilde, Excel şablonundan da alabilirsiniz. İhracat işlemlerine göre, statü numaraları otomatik olarak sistemden alınarak, üretim takip reçetesine baskı alınmaktadır.

İşletme ruhsatında tanımlı olmayan GTIP koduyla hatalı işlem yapılmasını engellemek adına, GTIP tanımlama işlemi yapılmaktadır. Ruhsata kayıtlı olmayan GTIP’ler, sisteme giriş veya çıkış işleminde hata vererek program işleyişini durdurmaktadır.

GTIP bazında sorgulama yapılarak, hangi form numarası ile işlem gördüğü tespit edilebilmektedir. Serbest Bölgede işlemleri tamamlanmış olan formlar, daha sonra programımızdan da kapatılmaktadır. Kapanması yapılmayan formlardan malzeme üretimi yapılması engellenmektedir.

Programımızdan oluşturulan XML dosyası, SBBUP programına aktarılmadan önce, tutar ve ağırlık bilgileri faturaya göre son bir kontrolden geçirilerek, doğruluğu teyit edilmektedir.

TCMB Döviz kur bilgileri internet ortamından güncellenerek, parite çevrimleri otomatik hesaplanmaktadır.

Müşteri tanımları, teslim adresi bilgileri, ruhsat tanımları vb. gibi daha birçok kolaylıkla, Serbest Bölge İşlemlerinizi kolaylaştıracak bu programı kullanmanız, şirketinize hız kazandıracak.